Auteurs

Rob Erven, Daniël Roelfsema en Gitte Kalle zijn verbonden aan de School of Business and Economics van Windesheim in Zwolle.

 

Basisboek wiskunde in business

Op deze website is ondersteunend materiaal te vinden behorend bij de tweede druk Basisboek wiskunde in business: een PowerPoint-presentatie van ieder hoofdstuk, meerkeuzevragen, Excelfiles met toepassingen van de theorie uit het boek en uitleg over het gebruik van de grafische rekenmachine.


Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk
In deze tweede druk is meer aandacht voor elementaire wiskunde. Zowel in het boek als op de website zijn extra opgaven toegevoegd.


Basisboek wiskunde in business is bestemd voor hbo-studenten aan economische opleidingen. Het boek biedt een heldere stap-voor-stap uitleg met een groot aantal voorbeelden waaruit blijkt wat het belang van wiskunde is voor de beroepspraktijk.

 

In het boek wordt in ieder hoofdstuk de theorie uitgelegd aan de hand van een case. Elk hoofdstuk eindigt met een reeks opgaven waarin op verschillende niveaus wordt getoetst of de theorie begrepen is en of de student de benodigde vaardigheden daadwerkelijk bezit. Verder is er een duidelijke competentietraining toegevoegd, waarin de student geprikkeld wordt om met een uitdagend praktijkprobleem aan de slag te gaan.

 

Basisboek wiskunde in business is geschreven door drie docenten die werkzaam zijn aan de School of Business and Economics van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het boek sluit naadloos aan bij de capaciteiten en interesses van de huidige hbo-student.