Basisboek wiskunde in business - 3e druk
Welkom op de online omgeving

Basisboek wiskunde in business (3e druk)

  • Oefeningen
  • Opdrachten
  • PowerPoints
  • Bijlagen

Basisboek wiskunde in business - 3e druk

Op deze website is ondersteunend materiaal te vinden behorend bij de derde druk Basisboek wiskunde in business: een Powerpointpresentatie van ieder hoofdstuk, meerkeuzevragen, praktijkcases, Excelfiles met toepassingen van de theorie uit het boek en uitleg over het gebruik van de grafische rekenmachine.

 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk

Aan deze derde druk is een extra hoofdstuk toegevoegd met hoofdstukoverstijgende opdrachten. Als je deze opdrachten maakt, leer je hoe je de kennis uit de voorgaande hoofdstukken in praktijksituaties kunt toepassen. Aan de zes bestaande hoofdstukken zijn extra opgaven toegevoegd en waar nodig zijn de voorbeelden geactualiseerd.

 

Basisboek wiskunde in business is bestemd voor hbo-studenten aan economische opleidingen. Het boek biedt een heldere stap-voor-stap uitleg met een groot aantal voorbeelden waaruit blijkt wat het belang van wiskunde is voor de beroepspraktijk.

 

Ieder hoofdstuk kenmerkt zich door dezelfde opbouw. Na de leerdoelen wordt een case gepresenteerd met een probleem. Hierna volgt theorie-uitleg waarmee de case wordt opgelost. Een samenvatting rondt de theorie af.
Dan volgen de opgaven waarin van makkelijk naar moeilijk wordt gewerkt: eerst komen de basisopgaven aan bod, gevolgd door de toegepaste opgaven. Zo kun je testen of de theorie begrepen is en of de student de benodigde vaardigheden daadwerkelijk bezit.

Op deze website is bij elk hoofdstuk een aanvullende praktijkopgave te vinden waarin de student geprikkeld wordt om met een uitdagend praktijkprobleem aan de slag te gaan.

 

Basisboek wiskunde in business is geschreven door drie docenten die lessen verzorgen op het gebied van wiskunde, statistiek en informatiekunde aan de School of Business and Economics van Hogeschool Windesheim in Zwolle en aan de Universiteit van Amsterdam.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.